Świątynia, Ogród Japoński, poldery

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Trzy ważne umowy dla Parku Śląskiego na ponad 15 mln zł!  

Renowacja świątyni Petrycha, rozbudowa i modernizacja Ogrodu Japońskiego oraz uregulowanie gospodarki wodnej – to trzy ważne umowy, które w ramach Programu Modernizacji Parku Śląskiego zostały podpisane z wykonawcami przez Agnieszkę Bożek, prezes Parku Śląskiego w obecności Jakuba Chełstowskiego, marszałka Województwa Śląskiego.

"Przed nami bardzo intensywny czas w kontekście inwestycji. Można powiedzieć, że wkraczamy w decydującą fazę realizacji Programu Modernizacji Parku Śląskiego – mówi prezes Agnieszka Bożek. – To wszystko się wiąże z ogromnym nakładem pracy. Ale cel, który obraliśmy jest nadrzędny: poprawa jakości przestrzeni parku, stworzenie idealnego miejsca dla wszystkich osób odwiedzających Park Śląski.

Uregulowanie gospodarki wodnej będzie polegało przeprowadzeniu robót polegających na budowie zbiorników retencyjnych buforowych, meandrów cieku Michałkowickiego II wraz z innymi obiektami związanymi funkcjonalnie oraz budowie przepompowni wód deszczowych ze stawu „Przystań” do suchego polderu wraz z rurociągami tłocznymi i przyłączem elektroenergetycznym. Wykonawca na zakończenie prac ma 30 tygodni. Ich koszt to 2 975 506,20 zł.

– Dzięki tym pracom park zyska hydrologiczne bezpieczeństwo. Woda, która w czasie dużych opadów stanowiła spory problem tym razem zostanie właściwie zagospodarowana – wyjaśnia prezes Agnieszka Bożek.

Renowacja świątyni Petrycha obejmie m.in. rozbiórkę, wykonanie i utwardzenie nawierzchni, zaprojektowanie i wstawienie siedzisk drewnianych, likwidację dawnego oczka wodnego, poprzez rozbiórkę, zasypanie warstwowe podbudową z zagęszczeniem oraz wykonanie w jego miejscu sceny i odnowienie klinkieru. Prace będą też polegały na oczyszczenie kolumn świątyni, a także odnowienie jej przez zastosowanie farb krzemianowych w kolorze jasnoszarym lub białym, rozbiórkę konstrukcji drewnianej i jej odtworzenie z drewna modrzewiowego impregnowanego, a także wykonanie przyłącza prądu, oświetlania i stacjonarnego nagłośnienia. Prace mają się zakończyć w październiku tego roku. Ich koszt to 889 712,65 zł.

– To jedno z najpiękniejszych miejsc w parku. Ustronne, zaciszne i klimatyczne. Na pewno nie straci tych atrybutów – podkreśla Agnieszka Bożek. – Doprowadzenie prądu, instalacja oświetlenia oraz nagłośnienia, a także scena umożliwi nam organizację w niewielkich imprez o charakterze muzycznym i piknikowym.

Modernizacja i rozbudowa Ogrodu Japońskiego to w głównej mierze roboty budowlane: ziemne, wykopy głębokie, niwelacja i kształtowanie terenu pod place i chodniki, roboty fundamentowe, montażowe konstrukcji i betoniarskie. Założono też m.in. na tworzenie tarasów, chodników, budowie żelbetowej kaskady wodnej i zbiornika, a także tarasu widokowego, pergoli, schodów, ogrodu żwirowego, ogrodzenia, bramy oraz nasadzenia roślinne zgodne z projektem. Całość prac będzie w tym przypadku kosztować 11 374 531,06 zł. Prace zakończą się 30 czerwca przyszłego roku.

– Ogród Japoński tak naprawdę nigdy w parku nie został dokończony. W tej formie funkcjonuje od końca lat 60 – przypomina prezes Agnieszka Bożek.

- Park Śląski przez lata miał swoje deficyty. Dziś zaczyna się to zmieniać. To ważny dzień w kontekście najbliższej przyszłości "zielonych płuc" Śląska, bo tak określany jest nasz park. Trzy umowy na trzy inwestycje, które przyczynią się do kreowania wizerunku parku zupełnie w nowej odsłonie. A warto przypomnieć, że kilka dni temu zarząd Parku Śląskiego podpisał umowę ze spółką Tauron i Funduszem Górnośląskim na realizację proekologicznej inwestycji. Dzięki której pojawi się tutaj alejkowa kolejka, na parkowej ławce będzie można doładować telefon i podłączyć laptopa, zaś budynki wchodzące w skład jego infrastruktury, zaczną wykorzystywać odnawialne źródła energii. Park zamieni się w plac budowy, ale to znaczy, że ten organizm żyje, zmienia swoje oblicze, z korzyścią dla każdego mieszkańca. Duże znaczenie ma w tym kontekście zaangażowanie prezes Agnieszki Bożek i wiceprezesa Macieja Gabrysia w realizowane już projekty. Wymagało to olbrzymiej wiedzy i determinacji. Ze swej strony będziemy wspierać dalsze działania związane z rozwojem parku. Posłużą temu między innymi środki unijne. Cieszę, że jest to dziś możliwe. Wykonawcom pozostaje życzyć, aby dotrzymali wszystkich terminów. Podobnie jak wszyscy miłośnicy Parku Śląskiego, z niecierpliwością czekam na efekty. - podsumowuje marszałek Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS