W kierunku cyfrowej Europy

 fot. UMWS fot. UMWS
O cyfrowej przyszłości Europy rozmawiali uczestnicy panelu, który odbywał się w ramach Europejskiego Forum Przyszłości

W panelu uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Pandemia koronawirusa zmieniła naszą mentalność i podejście do cyfryzacji, przyspieszyła pewne procesy w administracji. Zmienił się charakter naszej pracy, sposób w jaki wykorzystujemy narzędzia, oprogramowanie i sprzęt. Cyfryzacja to nowoczesność, ale także zagrożenia, o czym nie możemy zapominać. Śląskie ma ogromny potencjał w zakresie nowych technologii, musimy umiejętnie wspierać innowacyjne firmy i dawać im szanse, by rozwinęły skrzydła” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali zgodnie, że Europa nie jest liderem w wyścigu technologicznym. Chiny, wraz ze swoim potencjałem oraz projektami Chiny 2025 oraz Chiny 2050 stają się liderem technologicznym. Unia Europejska podejmuje szereg działań, mających na celu nie tyle dogonienie liderów, ile niepowiększanie dystansu.

|„Nie mamy żadnej globalnej marki elektronicznej w Europie. Co więcej, nie mamy strategii jak budować marki technologiczne, bo choć jest wiele startupów, to nie umiemy w nie inwestować. Cieszy to, że po raz pierwszy w unijnym budżecie są wydzielone środki na cyfryzację i zaczynamy budować budżet cyfrowej Europy. Unia Europejska kocha regulacje, a cyfrowa technologia nie lubi przeregulowania i obawiam się, że wypycha w ten sposób innowacyjne firmy z Europy” – podkreślał Michał Kanownik, prezes zarządu Cyfrowa Polska.

Eksperci zastanawiali się również, czy słuszne jest przyjęcie założenia ochrony praw człowieka kosztem rozwoju algorytmów oraz sztucznej inteligencji. Istotne ograniczenia wynikają nierzadko z unijnych regulacji. Ważnym aspektem jest też wykluczenie cyfrowe i brak dostępu do Internetu oraz niskie kompetencje cyfrowe społeczeństwa i zmiany w systemie kształcenia, uwzględniające rozwój nowych technologii.

Sporo miejsca poświęcono również administracji cyfrowej i odejściu od papieru na rzecz współdzielenia danych cyfrowych. Pilną potrzebą jest też transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości i ekologiczna, zmiany pod kątem smart cities, szczególnie w odniesieniu do aglomeracji śląskiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Europejskie Forum Przyszłości