Wielki test umiejętności cyfrowych

 IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS
Województwo śląskie weźmie udział w testowaniu cyfrowych umiejętności uczniów i nauczycieli, w ramach którego sprawdzane są umiejętność bezpiecznego i wydajnego korzystania z Internetu, mediów społecznościowych i narzędzi biurowych

W całym regionie rusza IT Fitness Test 2024 - ogólnopolski sprawdzian kompetencji cyfrowych. W konferencji i lekcji pokazowej zapowiadającej wydarzenie uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego, Rafał Adamczyk. Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a organizującym test Związkiem Cyfrowa Polska zostało przekazane w katowickim Technikum Lotniczym.

„Trudno wyobrazić sobie edukację i rynek pracy bez przestrzeni cyfrowej. Te umiejętności są dziś kluczowe nie tylko w procesie kształcenia, ale w życiu codziennym. W ubiegłym roku to właśnie w województwie śląskim do testu przystąpiło najwięcej uczniów szkół podstawowych, a młodzież ze szkół średnich znalazła się na trzecim miejscu w kraju. Wierzę, że tego typu inicjatywy nie tylko zwiększą świadomość uczniów i nauczycieli dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, ale pozwolą młodym ludziom rozwijać się w tym zakresie” – mówił członek Zarządu Województwa Śląskiego, Rafał Adamczyk.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oraz nauczycieli i ma na celu wspieranie edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych. Osoby uczestniczące w konkursie wypełniają test, w którym mierzą się z czterema grupami tematów, związanych z cyberbezpieczeństwem, korzystaniem z mediów społecznościowych, wyszukiwaniem informacji w sieci, a także rozwiązywaniem bardziej złożonych problemów, np. z zakresu programowania. Po wypełnieniu testu uczniowie otrzymują certyfikat. Zadania oparte są o rzeczywiste sytuacje i problemy z jakimi spotykają się młodzi użytkownicy nowoczesnych technologii.

IT Fitness Test odbywa się w Polsce po raz trzeci. Przystąpienie do testu jest bezpłatne, a na najlepszych czekają nagrody.

„Uczniowie i nauczyciele zmierzą się z pytaniami z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, mediów społecznościowych oraz narzędzi biurowych. Nie zabraknie podstawowych zagadnień związanych z umiejętnościami wyszukiwania i analizy danych w Internecie, a także bardziej zaawansowanych zadań z pogranicza programowania – mówił Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Dzięki zaangażowaniu Samorządu Województwa Śląskiego region wyróżnił się na mapie Polski. W województwie śląskim przetestowało się najwięcej uczniów szkół podstawowych, a uczniowie śląskich liceów i techników uzyskali trzeci najlepszy wynik w kraju.

Aby sprawdzić swoją wiedzę cyfrową, wystarczy wejść na stronę itfitness.eu/pl/, wypełnić krótki kwestionariusz i przystąpić do testu. Wielkie cyfrowe testowanie potrwa do końca października. Na początku listopada poznamy wyniki tegorocznego sprawdzianu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS IT Fitness Test 2024. fot. Tomasz Żak / UMWS 


tagi: