Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2020 (dokument archiwalny)Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu pn. Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.


Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu programu pn. Wojewódzki Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.


Program Owca Plus

Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020