Zwrot ku rzece

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Rzeki w rozwoju przestrzennym – to temat międzynarodowej konferencji, która odbywa się w Sali Sejmu Śląskiego w ramach obchodów Roku Odry

Głównym tematem dwudniowego spotkania są szeroko pojęte kwestie związane z rewitalizacją rzek na terenach miejskich w oparciu o doświadczenia środowisk naukowych z Polski i Niemiec. Konferencję otworzył członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.

„Rok Odry jest motywacją do podjęcia działań zmierzających do aktywnego wykorzystania rzek w wielu aspektach, do ponownego zwrócenia się ku rzece. Korytarze transportowe, którymi obecnie dysponujemy, stają się powoli niewystarczające, dlatego warto zastanowić się nad przywróceniem żeglowności Odry. Powinniśmy wykorzystać dziedzictwo materialne i związane z zabytkami techniki, ale także umiejętnie wykorzystywać potencjał turystyczny, jakie oferuje np. Kanał Gliwicki. Odra ma ogromny potencjał w tym zakresie” – mówił w trakcie konferencji Henryk Mercik.

Podczas pierwszego dnia konferencji sporo miejsca poświęcono instrumentom planowania przestrzennego, które jest kluczowe w kontekście wykorzystania potencjału rzek. Goście z Niemiec mówili o przekształceniach strukturalnych gospodarki wodnej i działaniach związanych z rewitalizacją na przykładzie rzeki Emscher. Sporo miejsca poświęcono również terenom nadrzecznym w poprzemysłowym krajobrazie miasta, strategiom i działaniom ukierunkowanym na rewitalizację w metropolii, ale i rewitalizacji małych rzek w miastach naszego regionu.

Warto przypomnieć, że Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Załączniki
Lokalne instrumenty planowania przestrzennego w gospodarce nadrzecznej [PDF 5,7MB]
Rewitalizacja małych rzek w dużych miastach województwa śląskiego - potrzeby, doświadczenia, perspektywy [PDF 9,0MB]
Rybnickie Bulwary - Nad Nacyną [PDF 7,0MB]
Rzeka jako kapitał społeczności lokalnej [PDF 1,2MB]