Gospodarka niskoemisyjna

Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

Załącznik nr 4 do Uchwały
Zarządu Województwa Śląskiego
Nr 2873/194/VI/2020 z dnia 9.12.2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

ogłasza,

przyjęcie dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

Dokument pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i numerem telefonu:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 106, fax: +48 (32) 77 99 174

Załączniki
Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030. [PDF 3,3MB]
Polityka gospodarki niskoemisyjnej - wersja z ułatwieniami dostępu WCAG [PDF 3,3MB]
Załącznik do Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego - Diagnoza [PDF 4,2MB]
Podsumowanie do Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego [PDF 201,3kB]
Uzasadnienie do Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego [PDF 158,7kB]
Załącznik do Uzasadnienia - Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji projektu [PDF 1,7MB]
Prognoza oddziaływania na środowisko [PDF 9,0MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2873/194/VI/2020 z dnia 2020-12-09