Inicjatywa Sołecka

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - wyniki 2021

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 28 czerwca 2021 r. podjęli uchwałę nr VI/34/6/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

W ramach Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5 388 801,57 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 113 zadaniom na kwotę 2 889 504,09 zł.

Dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu „Inicjatywa sołecka” w latach 2018 - 2020 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 10 814 354,80 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej gminy mogą zrealizować wiele zadań, które będą służyć ich mieszkańcom oraz podniosą atrakcyjność obszarów wiejskich województwa śląskiego. Warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w drodze umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a gminami.

Załączniki
Lista rankingowa zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2021 roku [PDF 334,6kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1417/240/VI/2021