Niska emisja - subregion centralny

Zmiana wykazu projektów zdefiniowanych w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.7.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 577/180/V/2017 podjętą w dniu 21 marca 2017 r. zmienił załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 147/169/V/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. poprzez zmianę wykazu projektów zdefiniowanych w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.7. POIiŚ.

Załączniki
Załącznik do Uchwały Zarządu nr 577_180_V_2017 z dnia 21.03.2017 r.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 577/180/V/2017


Zmiana wykazu projektów zdefiniowanych w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.7.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 147/169/V/2017 podjętą w dniu 31 stycznia 2017 r. zmienił treść uchwały Nr 2258/78/V/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., poprzez zmianę wykazu projektów zdefiniowanych w ramach trybu pozakonkursowego dla działania 1.7. POIiŚ. Pozostałe zapisy uchwały pozostały niezmienione.

Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 147_169_V_2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 147/169/V/2017


Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 2258/78/V/2015 podjętą w dniu 24 listopada 2015 r. przyjął dokument pn. Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest stworzenie ogólnych ram koordynacji i wsparcia dla projektów dotyczących polityki niskoemisyjnej, podejmowanych przez jednostki województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek subregionu centralnego. Wdrożenie takich projektów jest działaniem koniecznym i niezbędnym dla poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego, poprzez m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej w województwie, rozwój transportu niskoemisyjnego, wspieranie wytwarzania oraz dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł OZE, a także promowanie wśród mieszkańców regionu zachowań ograniczających zanieczyszczenie powietrza.

Załączniki
Ramowy dokument wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2258/78/V/2015