Promocja regionu

Śląskie. Pozytywna energia

 Logo Województwa Śląskiego Logo Województwa Śląskiego

Energia - to słowo, z którym region może się kojarzyć w Polsce i na świecie

W oparciu o ideę, która kryje się za tym słowem, Województwo Śląskie zamierza budować strategię marketingową w dziedzinie atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej oraz turystycznej regionu.

Śląskie to zadowoleni i energiczni ludzie, bogate życie kulturalne oraz gospodarka, która kojarzy się ze stylem życia oraz przedsiębiorczością, zwłaszcza w tzw. small-biznesie. Jesteśmy energetycznym kręgosłupem Europy, czego potwierdzeniem jest Śląsk widziany z kosmosu. To jarząca się wstęga, a nie czarna dziura - taka jest idea wykorzystania skojarzeń związanych z energią w promocji regionu.

Zdaniem twórców projektu strategii słowo „energia" najlepiej przystaje do wizerunku regionu. To nie tylko wytwarzany tutaj prąd, ale także mieszkańcy - zadowoleni i energiczni, którzy kipią pomysłami. Region promieniuje także energią duchową, która wynika z żywego dziedzictwa kultury. Najlepszym przykładem tego jest Jasna Góra.

Taki scenariusz promocji, służący przyciągnięciu inwestorów do regionu kojarzonego z górnictwem, zastosowano z powodzeniem w Zagłębiu Ruhry oraz Lille. Naszym niewykorzystanym atutem w promocji gospodarczej jest etos pracy, duch przedsiębiorczości oraz wręcz przysłowiowe zamiłowanie do porządku. Jest to najlepsza zachęta dla inwestorów. W opinii autorów strategii najtrudniejsze będzie dotarcie z tym przekazem do jak największych grup odbiorców w Polsce i na świecie, a także przekonanie do niej mieszkańców regionu. Naszym problemem jest bowiem często niewiara w swoje możliwości.

Śląskie dysponuje licznymi atutami, które nie w pełni są wykorzystywane w promocji turystycznej. Należą do nich, oprócz Beskidu Śląskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, m.in.: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Architektury Drewnianej i miejsca pielgrzymkowe. Mankamentem jest stosunkowo słabo rozwinięta baza hotelowa. Przekaz o wyjątkowo atrakcyjnych walorach turystycznych regionu powinien być adresowany do poszczególnych grup docelowych, jak np. turystów zainteresowanych wypoczynkiem weekendowym, zabytkami kultury miejskiej, wypoczynkiem agroturystycznym itp.

Filmy