Sesja sejmiku – honory dla duchownych i projekty budżetu obywatelskiego

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
2020 będzie Rokiem św. Jana Sarkandra oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego – postanowili radni podczas styczniowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Przyjęto również uchwałę zatwierdzającą do realizacji projekty w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Rok 2020 będzie dedykowany dwóm duchownym. Pierwszym jest św. Jana Sarkander – pochodzący ze Skoczowa kapłana i męczennik. W marcu przypada czterechsetna rocznica jego śmierci. Zmarł wskutek tortur chcąc uchronić parafię, której był proboszczem przed pacyfikującymi Morawy, Lisowczykami. Wraz z parafianami wyszedł na przedmieścia Holeszowa niosąc monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Został niesłusznie posądzony o zdradę i współpracę z najeźdźcami. Poprzez tortury chciano go zmusić do ujawnienia tajemnicy spowiedzi hetmana, barona Lobkovica. Jan Sarkander nie ugiął się pod jarzmem tortur, dochowując tajemnicy sumienia.

- Prawda, poszanowanie ludzkiej godności, odpowiedzialność, wartości głoszone przez św. Jana Sarkandra mają znaczenie ponadczasowe – argumentowano podczas sesji.

W tym roku uhonorujemy także Prymasa Stefana Wyszyńskiego z racji zakończenia trwającego od 19 lat procesu jego beatyfikacji. Jest to jednocześnie złożenie hołdu jednej z największej postaci w najnowszej historii Polski – duchownego, który przeprowadził rodzimy Kościół przez czasy represji systemu komunistycznego. Prymas Wyszyński stał się autorytetem moralnym, w dużej mierze przyczynił się także do zmian społecznych w naszym kraju.

Radni przyjęli uchwałę o zatwierdzeniu do realizacji projektów z pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel zabezpieczono ponad 9 milionów złotych. Wśród zadań znalazły się m.in. budowa wolier dla panter śnieżnych w śląskim ZOO, konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej, projekt „Pociąg do Kultury” i plac zabaw „Park na tak!” w Parku Śląskim.

Środki dzielone są na poszczególne Podregiony. W Podregionie 1 (powiat bielski, żywiecki i cieszyński) przewidziano wsparcie dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach (zakup samochodu do transportu pacjentów), przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji i wyznaczenie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi. Podregion 2 tworzą: Tychy, Katowice i Mysłowice. Wśród projektów przeznaczonych do realizacji znalazły się m.in. „Województwo Śląskie opowiada swoją historię” (program edukacyjny), „Dni Wielkowiślanina” (impreza plenerowa dla sołectwa Wisła Wielka oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego). W ramach budżetu obywatelskiego powstanie także Mobilna Poradnia Ekologiczna, zostaną zorganizowane warsztaty „Robotyka Baw się i Buduj” z zakresu programowania i konstruowania robotów adresowane do uczniów szkół podstawowych. W Podregionie 3 (powiat mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, miasta na prawach powiatu: Rybnik, Żory) powstanie m.in. tężnia solankowa (Racibórz) oraz Rybnicki Opatrunek Społeczny – projekt mający na celu wsparcie i poprawę komfortu pacjentów miejscowego szpitala specjalistycznego nr 3. Podregion nr 4 (powiat lubliniecki, tarnogórski, miasta Bytom i Gliwice) wzbogaci się o boisko wielofunkcyjne z bieżnią, zaś w ośrodku rehabilitacyjnym w Reptach powstanie eko-parking. W Podregionie 5 (Chorzów, Zabrze, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska) przewidziano wykonanie murali na części ogrodzenia ZOO, organizację olimpiady przedszkolaka na Stadionie Śląskim, do realizacji trafi program „Śląski Senior 2020. Cyfrowa Reaktywacja”. W Podregionie 6 (powiat myszkowski, częstochowski, kłobucki, miasto Częstochowa) zakupione zostaną defibrylatory (powiat kłobucki i częstochowski), środki trafią także na popularyzację turystyki na Liswarcie i Warcie. W Podregionie 7 (powiat będziński i zawierciański, miasta: Sosnowiec, Jaworzno Dąbrowa Górnicza), zostanie rozbudowany parking przy szpitalu św. Barbary w Sosnowcu, do realizacji trafi projekt „Bezpieczne wody Zagłębia”, doposażona będzie Szkolna Orkiestra Dęta z Rogoźnika.

W trakcie obrad złożono gratulacje radnej Alinie Nowak, powołanej na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Likwidacja ubóstwa, poprawa warunków i komfortu życia dla osób, które tego potrzebują oraz wsparcie dla seniorów, to kwestie szczególnie da mnie istotne. Co ważne, są one kluczowe w kontekście polityki rządu i nadal będą kontynuowane – zaakcentowała Alina Nowak podczas swojego wystąpienia.

Rozpoczęcie sesji poprzedził występ artystów skupionych wokół Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, którzy przebywają w województwie śląskim w ramach projektu „Kolędnicy z Żytomierza”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim