Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030

16 listopada 2020 r. uchwałą nr VI/25/1/2020 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030”.

Dokument stanowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, przyjętej uchwałą nr VI/24/1/2020 Sejmiku w dniu 19 października 2020 roku. 

„Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030” wyznacza kierunki rozwoju regionalnej polityki społecznej na najbliższe 10 lat. Zawiera m. in. obszerną diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego, misję, cele strategiczne i kierunki działań. 

Prace związane z przygotowaniem powyższego dokumentu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Przy tworzeniu dokumentu współpracował z Zespołem doradczo-konsultacyjnym, złożonym z ekspertów z różnych dziedzin polityki społecznej. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, projekt dokumentu został poddany konsultacjom z powiatami.

Załączniki
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 [PDF 3,6MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr VI/25/1/2020 Sejmik Województwa Śląskiego