Strategia Rozwoju Obszarów WiejskichSprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia uwag nadesłanych dla projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko