Wybory 2002

27 października 2002

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 6 czerwca 2003 roku

w sprawie:
podania do publicznej wiadomości informacji
o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie art. 62 ust. 1 oraz 63 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95 poz. 602 z późn.zm.), w związku z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 119/03 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 3 do Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r., podaje się do publicznej wiadomości iż:

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach mieści się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zlokalizowanym w Katowicach przy ulicy Ligonia 46, sala błękitna (I piętro).

Marszałek
Województwa Śląskiego
(-) Michał Czarski

Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 27 maja 2003 w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym nr 3 do Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002.


Informacje Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602)

Rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2002 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Linki do stron zewnętrznych
Państwowa Komisja Wyborcza