Obwody łowieckie - konsultacje społeczne

Termin konsultacji: 17 - 31 grudnia 2012

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie 

 1. Projekt podziału województwa śląskiego zamieszcza się na stronie internetowej www.slaskie.pl
 2. Termin konsultacji: 17 - 31 grudnia 2012r.
 3. Uwagi do ww. projektu będą przyjmowane:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tereny.wiejskie@slaskie.pl
  2. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 4. Po zakończeniu konsultacji zestawienie uwag zostanie przedstawione do rozpatrzenia  
  Zarządowi Województwa Śląskiego.
 5. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie po przyjęciu przez Zarząd umieszczone na stronie www.slaskie.pl
 6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie dot. działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki
213
211, 212
209, 210
207, 208
206
205
203, 204
202
200, 201
199
198
197
195
194
193, 196
191, 192
189, 190
187
185, 186