Goście z Ukrainy

Rozwój współpracy naszego regionu z Obwodem Czerniowieckim na Ukrainie zaproponował dzisiaj członek Zarządu Województwa Śląskiego, Wiesław Maras
Podczas spotkania z przebywającą na Śląsku delegacją władz Obwodu, Wiesław Maras stwierdził, że przyszłe partnerstwo powinno owocować nie tylko kontaktami na poziomie regionów ale także bezpośrednią współpracą samorządów lokalnych oraz środowisk gospodarczych, turystycznych i organizacji pozarządowych. Delegacji ukraińskiej przewodniczy Michaiło Gajniczeru, zastępca Przewodniczącego Obwodu Czerniowieckiego. Wiesław Maras przedstawił propozycje ośmiu płaszczyzn współdziałania. Dotyczą one edukacji i nauki, kultury, rolnictwa, sportu, turystyki, współpracy gospodarczej, planowania rozwoju regionalnego oraz ułatwiania współpracy międzygminnej. Do głównych form współpracy należeć ma nie tylko wymiana doświadczeń, jak w przypadku rozwoju regionalnego, rolnictwa, czy sportu. Władze regionów będą także zachęcać do nawiązywania bezpośredniej współpracy samorządy, szkoły i uczelnie oraz placówki kulturalne. Przedsiębiorcy zachęcani będą do inwestowania. Zdaniem Michaiło Gajniczeru, głównymi kierunkami inwestowania jest turystyka, przemysł drzewny, budownictwo maszyn i urządzeń dla przetwórstwa ropy, przetwórstwo żywności oraz przemysł spirytusowy. „Zapraszamy średnich i małych przedsiębiorców. Dotychczasowa współpraca z polskimi przedsiębiorcami rozwija się dobrze”- stwierdził Michaiło Gajniczeru. Wiceprzewodniczący obwodu zaakceptował propozycję współpracy. Podkreślił jednak, że najważniejszy powinien być rozwój stosunków gospodarczych z wykorzystaniem doświadczeń Śląska w tworzeniu strategii rozwoju regionalnego a także w zakresie dostępu do funduszy europejskich. Michaiło Gajniczeru wyraził zainteresowanie nawiązaniem w przyszłości trójstronnej współpracy z Obwodem Suceava w Rumunii, z którym oba regiony już współpracują. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył także Marek Trombski – Przewodniczący Sejmikowej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej. M. Trombski podkreślił konieczność rozwoju kontaktów z Ukrainą. "Wiemy, że rok 2004 ma być Rokiem Polskim na Ukrainie. Dlatego jako samorząd województwa, chcielibyśmy nawiązać szersze kontakty z obwodami w tym kraju. W tym roku szczególną wagę przywiązujemy do rozszerzenia kontaktów z Obwodem Donieckim. Nie ma przeszkód by z Obwodem Czerniowieckim rozwijać współpracę w tym samym duchu" przekonywał M. Trombski. Wizyta delegacji ukraińskiej potrwa do 9 września. Przewiduje się m.in.: spotkanie z Zarządem Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., wizytę w Podstrefie Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zwiedzanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wizyta odbywa się w ramach postanowień Porozumienia o Współpracy Województwa Śląskiego i Obwodu Czerniowieckiego, zawartego 23 września 2002 roku.
Załączniki
Treść Porozumienie o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego i Obwodu Czerniowieckiego
Podstawowe dane: Obwód Czerniowiecki