Jastrzębie-Zdrój bliżej aglomeracji

List intencyjny w sprawie odtworzenia linii kolejowej łączącej Jastrzębie-Zdrój z Katowicami podpisano dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju

Podczas spotkania przedstawiono aktualną sytuację związaną z odtworzeniem linii i omówiono kwestie ewentualnego współfinansowania stadium wykonalności projektu. Obok włodarzy miast, przez które miałaby przebiegać linia kolejowa, w spotkaniu uczestniczył również marszałek Wojciech Saługa.

„Cieszę się, że samorządowcy coraz częściej dostrzegają potencjał kolei. Kolej to nie tylko czas, to także jakość i komfort podróży i jestem głęboko przekonany, że współpraca samorządów sprawi, że za kilka lat będziemy wspólnie otwierać tę linię” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

List intencyjny zakłada odtworzenie linii kolejowej na odcinku od Jastrzębia-Zdroju przez Pawłowice i Żory do Katowic. Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się: miasto Jastrzębie-Zdrój, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Orzesze, Mikołów i Łaziska Górne oraz gmina Pawłowice. Liderem przedsięwzięcia zostanie miasto Jastrzębie-Zdrój.

„Wszystkim nam zależy, żeby dbając o aspekt ekologiczny, stworzyć takie warunki, by mieszkańcy mogli bez przeszkód dotrzeć do stolicy województwa. Przed nami dużo pracy, w zespołach roboczych i przy przygotowaniu studium wykonalności dla tego projektu, ale zdajemy sobie sprawę, że to szansa dla nas wszystkich, dlatego warto podjąć to wyzwanie wspólnie” – przekonywała prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.

Jak czytamy w liście intencyjnym, „celem realizacji projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu jako nieodłączny element rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego tej części województwa śląskiego. W odniesieniu do rosnącego zapotrzebowania związanego z transportem zbiorowym oraz mając na uwadze ekonomiczne i ekologiczne korzyści wynikające z organizacji publicznego transportu, uznaje się za priorytetowe szeroko zakrojone działania związane z odtworzeniem linii kolejowej na odcinku z Jastrzębia-Zdroju do Katowic”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka