Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 (dokument archiwalny)
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020

4 lipca 2005 Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr II/37/6/2005 przyjął „Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020", dokument ten jest aktualizacją przyjętej we wrześniu 2000 „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015".

Uwaga: dokument archiwalny - Sejmik Województwa Śląskiego na posiedzeniu 17 lutego 2010 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”,